Süreyyader slaytı

misafir, 20 Nisan 2010

Slaytımızı izleyebilirsiniz...

Kırık Meal Seminerleri

misafir, 08 Nisan 2010

Kur'an'ı anlama yolunda ilk adımları birlikte atalım...

İslam Coğrafyası Seminerleri

misafir, 20 Nisan 2010

Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimiz hakkında neler biliyoruz?

Her çarşamba Abdullah Yıldız ile birlikteyiz.

misafir, 20 Nisan 2010

Abdullah Yıldız da Kur'an'ı anlama yolunda bize ışık tutuyor.

Metin Karabaşoğlu ile Kitap Okuma Çalışması

misafir, 20 Nisan 2010

Metin Karabaşoğlu ile her ay kitap kritiği çalışması yapıyoruz.

  • Aşamalı Seminerler Programı temel dinî ilimler alanında uzman ilahiyatçılar tarafından yürütülen bir programdır.
  • Birbirini takip eden üç aşamalı bir seminer paketidir. 
  • Seminerler 30 hafta boyunca devam etmektedir.
  • Ekimde başlayıp haziranda tamamlanan seminerlere Eylül ayında kayıt yaptırmak gerekmektedir.
  • Aşamalı Seminerler Programı bayanlara yöneliktir.


I. AŞAMAII. AŞAMAIII. AŞAMA
Tefsir -1: Mekke dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak tanıtılmaktadır.Tefsir - 2: Medine dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak, tanıtılmaktadır.Tefsir - 3: Elmalılı Hamdi Yazır'ın, Hak Dîni Kur'an Dili adlı tefsiri eşliğinde Fâtiha ve Bakara Sûreleri tanıtılmaktadır.
İslâm Tarihi-1: Hz. Adem'den Muhammed (SAV)'in bi'setine kadar, peygamberler tarihi, kronolojik olarak tanıtılmaktadır.İslâm Tarihi-2: Hz. Muhammed (SAV)'in bi'setinden, vefatına kadarki dönem tanıtılmaktadır.
İslâm Tarihi - 3: Hulefâ - i Râşidîn dönemi tanıtılmaktadır.


İslâm Coğrafyası: İslâm kardeşliği bilincini geliştirmek amacıyla farklı İslâm ülkeleri tanıtılmaktadır.
Akâid: İslâm dininin temel esasları tanıtılmaktadır.Fıkıh - 1: Aslî deliller (Kitab, Sünnet, İcmâ', Kıyas) konuları tanıtılıp, öncelikli olarak namaz konusu anlatılarak ibadetler öğretilmektedir.Fıkıh - 2: Oruç, zekât ve âile hukuku konuları ana hatlarıyla işlenmektedir.
Ahlâk: Kur'an-ı Kerîm ve Sünnet ışığında insan ilişkileri anlatılmaktadır.Hadis: İmam Nevevî'nin Riyâzu's - Sâlihîn adlı eserinden ibadet ve ahlakla ilgili seçme hadisler tanıtılmaktadır.
Tebliğ ve Dâvet: Bilinçli bireylerin, dini anlatırken, sorumlulukları ve bunları yerine getirme üslûp ve yöntemleri anlatılmaktadır.

| edit post